• Actief tuinieren

    Actieftuinieren is een gedachtegoed. Uw persoonlijke kijk op tuin en -werk worden door hierdoor eigen banen geleid. Het tuinieren zelf en de resultaten daarvan krijgen zo bijzondere waarde. Gewoon genieten, los van tijd en trend. Op de golven van sei

  • Authentiek en cocreatie

    Weet, en leer dat u een onnavolgbaar paradijs kunt creeren. Kom los van het commerciele van onze consumptie maatschappij.

  • Tuinpraktijk en coproductie

    De praktijk van het tuinieren bestaat vaak uit aangeleerde gewoontes. Door te proberen deze gewoontes eens door andere ogen te bekijken slaat u een tuinpad in met nieuwe mogelijkheden die beter bij u passen.

Actief tuinieren

Actief tuinieren is vooral oorspronkelijk tuinieren, tuinwerk:

-Met de seizoenen mee, als interactie tussen mens en natuur.

-Als ambachtelijke vaardigheid, met  passie, creatief.

-Als kunst en verwondering, met je handen in de aarde.

Er zijn diverse vormen van ondersteuning en advies mogelijk, met de kennis en vaardigheden van de tuineigenaar als uitgangspunt.

Authentiek en cocreatie

Weet, en leer dat u een onnavolgbaar paradijs kunt creeren.

Kom los van het commerciele van onze consumptie maatschappij.

Volg uw eigen gevoel, en maak daar zo u wilt een eigen trend van.

Volg een persoonlijke workshop om te ontdekken hoe u uw tuin eigenlijk zou willen inrichten door u te verdiepen in het creatieve proces.

Stap voor stap en zelf de regie voerend kan "actieftuinieren" u leiden, wakend over uw authenticiteit

Tuinpraktijk en coproductie

De praktijk van het tuinieren bestaat vaak uit aangeleerde gewoontes.

Door te proberen deze gewoontes eens door andere ogen te bekijken slaat u een tuinpad in met nieuwe mogelijkheden die beter bij u passen.

U kunt gaan tuinieren in coproductie met "actieftuinieren", en uw wensen realiseren.

Het resultaat zal voor u een meerwaarde hebben en u wordt behoed voor valkuilen die de meerwaarde weer teniet doen.